FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Energia potenciálna


energia potenciálna = polohová energia

- energia hmotného objektu podmienená jeho polohou v silovom poli alebo pružnou deformáciou.

V mechanike: energia patriaca polohe danej sústavy; rovná sa práci vynaloženej na to, aby sa daná sústava v potenciálnom poli síl dostala z polohy, ktorej bola prisúdená nulová potenciálna energia, do predpisanej polohy.

V jadrovej fyzike: polohoá energia hmotnej častice, ktorá má pôvod v jadrových silách medzi casticami, ale nezahrnuje vplyv Coulombových síl ( L159;352 L715;570).