FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Empíria


empíria (gr.)

- skúsenos» ako prameň poznania alebo ako poznávacia metóda; vedecké pozorovania a pokusy.

----------
empíria>