FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Empír


empír (fr.)

- francúzske umenie prvého cisárstva; v širšom zmysle druhá vývojová fáza klasicizmu (asi 1800-1830). Empír predstavuje posledný ucelený sloh v európskom výtvarnom umení, prejavil sa v architektúre, interiérovej dekorácii, nábytku, móde.

V architektúre sa uplatňujú antické formy.

Vo voľnom umení prevládajú historické a antické námety, alegórie, akty, portréty, veduty a žánre.

V úžitkovom umení eklekticizmus dekoratívnych námetov ( L715;182).