FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Emmerám


Emmerám ( 8. stor.)

- misijný biskup, ktorý začiatkom 8. stor. odišiel z južnej Galie do Bavorska, kde zomrel ako mučeník.

V 9. stor. patrón baziliky v Rezne, odkiaľ sa pravdepodobne za Wichinga (asi 880) Emmerámov kult dostal do Nitry (bazilika sv. Emmeráma).

R. 915-935 bol kult Emmeráma známy aj na kniežacom dvore v Prahe.