FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Emisia


emisia (lat.)

- vysielanie, vypúšťanie; v peňažníctve: danie do obehu (bankoviek, štátoviek); vydanie účastín a iných cenných papierov; vo fyzike: vyžarovanie, vysielanie, uvoľňovanie (napr. lúčov, elektrónov).