FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Emfyteuza


emfyteuza

- dedičná držba pôdy, právo scudziť nehnuteľný majetok. Emfyteuza bola spojená s úplným alebo čiastočným reluovaním robotnej a naturálnej renty na peňažnú ( L124;32).

------------
emfyteuza>