FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eliáš


Eliáš ( 9. stor. pr. n. l.)

- starozákonný prorok opradený mnohými zázrakmi, vystupoval proti modloslužobníctvu, vzatý do neba na ohnivom voze. Jeho žiakom bol Elizeus.