FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Elektrónka


elektrónka

- elektronická súčiastka najmenej s dvoma elektródami ( katóda, anóda) zatavenými v banke, medzi ktorými sa pohybuje prúd elektrónov. Vloľením pridavných elektród (mrieľok) moľno pomocou malých napä»ových zmien ovláda» anódový prúd, a tak dosiahnu» ich zosilnenie ( L715;180).