FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekvivokácia


ekvivokácia (lat.)

- slovná rovnosť, použitie toho istého slova s rôznym významom.