FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ekvivalentnos» výrokov


ekvivalentnos» výrokov

- vz»ah výrokov majúcich rovnaké pravdivostné hodnoty, t. j. keď sú obidva buď pravdivé alebo obidva nepravdivé.