FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekvivalentnosť


ekvivalentnosť ( lat.)

- vzťah typu rovnosti, vyznačujúci sa reflexívnosťou, symetrickosťou a tranzitívnosťou. Napr. podobnosť, vzťah rovnakej veľkosti, vzťah rovnakej mohutnosti množín, izomorfizmus systémov, rovnobežnosť priamok, rovnobežnosť rovín atď.