FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekvivalencia


ekvivalencia ( lat. aequivalentia - rovnoznačnosť)

- logická operácia, ktorá spočíva v použití spojok typu 'vtedy a len vtedy, keď' v usudzovaní; casto sa vyjadruje pomocou implikácie a konjunkcie. Spojka ,vtedy a len vtedy, keď' sa symbolicky označuje znakom đ, ktorý sa nazýva ekvivalentor.

Dva objekty sa nazývajú ekvivalentné vtedy, keď ich pozorovateľné správanie je rovnaké. Ekvivalencia je obojstranná redukovateľnosť.