FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekvifinalita


ekvifinalita

- dosiahnutie jedného a toho istého konečného stavu systému za rôznych východiskových podmienok. Podľa Bertalanffyho je to všeobecná vlastnosť otvorených systémov, ktoré smerujú k dynamickej rovnováhe. Vzťahuje sa to najmä na živé organizmy: napríklad ježovka morská môže vzniknúť z úplného, normálneho zárodku alebo z polovice experimentálne rozdeleného zárodku alebo z dvoch zlúčených zárodkov.