FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekonómia klasická


ekonómia klasická = klasická politická ekonómia

- učenie, ekonomická teória, ktoré sa utvára v 17. storočí až v prvej polovici 18. stor. Za dobu jej vzniku považujú druhú polovicu 18. stor., za krajinu jej vzniku sa považuje Anglicko. Klasická ekonómia trvala do 70. rokov 19. stor.

Klasická ekonómia položila základy ekonómii ako samostatne vedy.

Predstavitelia: W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill, J. B. Say.

Klasická ekonómia preniesla pozornosť z oblasti medzinárodného obchodu do oblasti materiálnj výroby: sústredila sa na výrobu a prácu (na rozdiel od merkantilizmu, ktorý sa orientoval na obeh a peniaze).

--------------------
ekonómia klasická>