FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ekfantos zo syrakúz


Ekfantos zo Syrakúz ( 5. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu. Podľa Teofrasta prišiel s názorom, že Zem nie je nepohnutá, ale otáča sa okolo svojej osi. Nie je vylúčené, že to Ekfantos prednášal len ako postava v dialógu Herakleida z Pontu.