FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eirénaios


Eirénaios (2. pol. 2. stor.) lat. Irenaeus

- grécky cirkevný spisovateľ, biskup v Lugdune (dnešný Lyon). Najvýznamnejší spis, v ktorom vystupoval proti gnosticizmu, sa zachoval len v starom latinskom preklade (Adversus haereses, Proti kacirom). Boh bol podľa Eiraneia vlastnym Stvoriteľom sveta; nepotreboval k tomu nijakého demiurga- -sprostredkovateľa (cf. demiurgos (Numenios z Apameie)).