FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Egotizmus (albrecht, j.)


egotizmus ( Albrecht, J.)

- má rozpornú povahu, pretože na jednej strane to je orientácia na vlastné ja, spojená s jeho nadradzujúcim hodnotením, na druhej strane sa egotistický vzťah rozširuje z vlastného ja napríklad na vzťah mtky k dieťaťu. No
rozpornosť egotizmu vidno aj z toho, že môže ísť aj o jeho negatívny prejav v podobe suicídia (83) ( L626;288-289).