FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Egotistickosť vedomia (albrecht, j.)


egotistickosť vedomia ( Albrecht, J.)

- podstatná vlastnosť vedomia (83) spočívajúca v orientácii na vlastné ja ako dôsledku oddelenosti života (83) od jeho prostredia. Egotistická vzťahovosť vedomia ako jednoty oddelenej od prostredia je nevyhnutnou podmienkou ochrany života. Zahřňa nadradzujúce hodnotenie vlastného ja v pomere k svojmu okoliu ( L626;288).