FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Efez


Efez, gr. Ephesos

- staroveké mesto v Malej Ázii na území juhozápadného Turecka. Pravdepodobne totožné s prístavom Apašaš známym z chetických klinopisných tabuliek.

Mesto od 10. stor. pr. n. l. obývali Ióni, neskôr sa dostalo pod zvrchovanosť Lýdie, Peržanov, Lysimacha, Seleukovcov, Pergamskej ríše, od 133 hlavné mesto rímskej provincie Ázia, 263 zničené Gótmi.