FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eco, u.


Eco, Umberto (1932 - ) Kód: 241

- taliansky estetik a teoretik umenia semiotického zamerania, medievalista a spisovateľ. Eco je významný predstaviteľ semiotiky a postmodernej filozofie.

Skúmal estetické myslenie stredoveku, neskôr problémy moderného umenia. Prednáša estetiku na univerzite v Miláne, v nakladateľstve Bompiani riadi edíciu filozofie a sociológie literatúry.

Ako stúpenec tzv. seriálneho myslenia sa pokúsil o revíziu štrukturalizmu svojou koncepciou otvoreného diela (pozri: otvorenosť diela (241)). Poetiku chápe ako operatívny program umelca, projektujúceho nielen operáciu vytvárania objektu (diela), ale aj typ jeho vnímania ( L153; 101, 579).

----------
Eco, U.>