FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eckhart, j.


Eckhart, Johannes (asi 1260 - 1327) = Majster Eckhart
Kód: 510

- nemecký filozof a mystik, dominikánsky mních. Prednášal v Paríži, Štrasburgu a v Kolíne. Zaslúžil sa o vytvorenie nemeckého filozofického jazyka. Eckhart je predstaviteľom apofatickej (negativnej) teológie.

Majster Eckhart stojí filozoficky v tradícii novoplatonizmu, označujú ho dokonca niekedy za "azda najväčšieho zo všetkých novoplatonikov".

Jadrom Eckhartovej metafyziky je otázky povahy existencie Boha: Eckhart rozlišuje esse (absolútne bytie Boha), ktoré je trvalé a nemenné, a esse hoc et hoc (bytie stvorených vecí), ktoré sa neustále mení. Svoju tézu, že esse est Deus (bytie je Boh), neskôr nahradzuje chápaním Boha ako myslenia (Deus est intelligere).

Človek sa podla Eckahrta vyznčuje tým, že má zo všetkých stvorených entít najbližšie k Bohu; ľudská duša má božský prazáklada vyznačuje sa tým, že je schopná myslieť: toto myslenie je božská iskra (Seelenfunken) privádzajúca človeka mystickému zjednoteniu sa s Bohom a dodávajúca človeku istú mieru autonómie v oblasti poznania a mravnosti.

--------------
Eckhart, J.>