FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Džňánajoga - predstavitelia


džňánajoga - predstavitelia

Krišnamurti, J.

Mahariši, R.
Minaŕík, K.

Šankara