FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duša rozumová (platon)


duša roumová ( Platon)

- najdôležitejšia zložka duše (9) sidliaca v hlave (9). Má za úlohu ovládnu dušu srdnatú (9) a dušu žiadostivú (9). Rozumová duša je nehmotná a pret nepodlieha zániku. Rozumová duša patrí k nezničiteľným ideám (9). Rozumová duša sa vo svojom pozemnom bytí rozumovým poznaním približuje k svetu ideí, z ktorého vyšla, oslobodzuje sa z pút tela (9) a zo zla jeho vášní. Oslobodzuje sa od chýb a približuje sa k idey dobra (9). Človek (9) by mal zavrhnú všetko, čo je zmyslové a nestále, a úplne sa sústrediť na myslenie (9) a filozofiu (9).

Harmóniou rozumovej duše je múdrosť (9) ( L23;98, 99).