FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duša (empedokles)


duša ( Empedokles)

- celok organických funkcií a prameň zmyslového poznania (3); inokedy Empedokles dušu chápe ako daimonion obsiahnuté v krvi, ktoré sa riadi vlastnou metódou konania prostredníctvom čohosi, čo je zárodkom budúcej koncepcie idey a dualizmu tela a duše ( L23;82).