FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duch absolútny (hegel, g. w. f.)


duch absolútny ( Hegel, G. W. F.)

- duch (12), ktorý dospel k pravdivému sebapoznaniu a tým sa uskutočnil; v absolútnom duchu sa plne, adekvátne realizuje pojem ducha. Absolútny duch je predmetom skúmania filozofie absolútneho ducha (12).

Proces uskutočnenia sa absolútneho ducha je možný len prostredníctvom konečného ducha (12), t. j. ľudského poznávania. Tým ovšem sám človek (12) absolútna (12).

Sebapoznávanie a sebauskutočňovanie absolútneho ducha sa odohráva v
troch formách: v umení (12), náboženstve (12) a filozofii (12) ( L110;103)