FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dualizmus (husserl, e.)


dualizmus ( Husserl, E.)

- pramení v novovekej vede, ktorá rozštiepila svet na prírodu a duchovný svet. Filozofia potom toto rozštiepenie fixovala do podoby dualizmu. Galilei abstrahoval od subjektu, od duchovného.