FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Druh slovný


druh slovný = časť reči

- trieda slov vymedzená kritériami syntaktickými, morfologickými a sémantickými, t. j. súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam ( L536;154).