FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Druh biologický


druh biologický

- species - systematická jednotka, ktorá zahřňa organizmy charakterizovan spoločnými morfologickými (tvarovými) a fyziologickými znakmi, určitým súborom dedičných znakov a schopnosťou krížiť sa medzi sebou a vytvárať plodné potomstvo ( L165;105-106).