FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dramatika


dramatika

- súhrn všetkých dramatických druhov, žánrov a foriem, zahrnuje všetky dramatické diela najrozmanitejšieho typu v rámci príslušnej národnej literatúry. Dramatika je historicky premenlivým súborom dramatických fenoménov. Dramatika je založená na bezprostrednom zobrazovaní ľudí v ich vzájomných vzťahoch ( L300;322, 329).