FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Drábik, m.


Drábik, Mikuláš (1587 Strážnice, okr. Hodonín - 16. 7. 1671 Bratislava)

- českobratský kazateľ a vizionár. Pôsobil v Drahotoči na Morave,, od 1620 exulant v Lednici pri Púchove. Pre proroctvo a príklon k učeniu o predurčení zbavený kazateľských hodností. R. 1650 sa stretol v Skalici s J. A. Komenským, ktorý na jeho radu odišiel do Blatného Potoka na majetky Juraja Rákócziho. Drábik bol stúpenec myšlienky dosadenia Františka II. Rákócziho na uhorský trón.

Drábik bol autorom práce 'Lux in tenebris', v ktorej prorokoval zánik Habsburgovcov a pápežstva a ktorý r. 1657 vydal v Amsterdame J. A. Komenský.

Tzv. bratislavský mimoriadny súd, ktorý r. 1671 zriadil gubernátor Uhorska J. G. Ampringen, odsúdil Drábika na trest smrti. Drábika popravila v Bratislave ( L188;207).