FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doxológia


doxológia (gr.)

- velebenie výsostnej božej moci. Takým je napr. tzv. veľká doxológia "Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" (Lk 2,14). Doxológia sa časom stala organickou súčasťou kresťanskej liturgie ( L50;46).