FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dospelosť


dospelosť

- obdobie vrcholu zrenia určitej funkcie alebo súboru funkcií; obvykle sa delí na dospelosť biologickú, emocionálnu, sociálnu, kognitivnu; dôležitým pojmom dospelosti je právny pojem dospelosti, ktorý je daný zákonnou formou ( L571;40).