FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dôsledky konania nezamýšľané


dôsledky konania nezamýšľané

- také dôsledky konania, ktoré bránia dosiahnuť ciele konania. Významový útvar "nezamýšľané dôsledky konania" intervenuje v reflexii spoločnosti prinajmenšom od 18. storočia, napríklad u mysliteľov, ako Mandeville, Smith, Hegel, Marx, Engels.