FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dosadenie


dosadenie

- substitúcia, nahradenie - logický výraz H' vzniká dosadením z logického výrazu H, ak je zároveň dosadzovaný určitý výraz H v H pre výraz H na všet-

kých miestach, v ktorých H vystupuje ( L645;140).