FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Domnienka


domnienka = dohad = konjektúra

angl. conjecture
lat. coniectura
nem. Vermutung, die; Konjektur, die

- zdôvodnený alebo nezdôvodnený kognitívny významový útvar vzťahujúci sa na stav veci, ktorý nemožno priamo pozorovať alebo experimentálne potvrdiť. Dôležitým druhom domnienky je hypotéza.