FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dom


dom

- obydlie, objekt slúžiaci na bývanie alebo na iné spoločenské činnosti

Podľa účelu rozlišujeme:

obytný dom
obchodný dom
spoločenský dom

historického hladiska sa rozlišuje:

egyptský dom
grécky dom
gotický remeselnícky dom
renesančný meštiansky dom

( L159;81).dom>