FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dokument


dokument

- v najužšom zmysle: písomné svedectvo, potvrdzujúce určitý právny stav (úradný doklad); v najširšom zmysle: ľubovoľný predmet, ktorý sa používa s cieľom potvrdiť alebo zdôvodniť určitý fakt ( L541;28)dokument>