FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doktorand


doktorand ( lat.)

- uchádzač o udelenie doktorského titulu pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu doktorskej práce ( L715;161).