FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doktor vied


doktor vied

- DrSc. - vedecká hodnosť udeľovaná od 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií ( L715;161).