FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dokonalosť (l1119)


dokonalosť ( L1119)

- nechýbanie ničoho podľa spôsobu povahy. Vecné alebo virtuálne časti, z ktorých sa skladá dokonalá vec, sa nazývajú čiastočné dokonalosti a tvar (forma), ktorý povstáva z týchto častí, sa nazýva celková dokonalosť.

Existuje dokonalosť bytostná alebo prvá, ktorá vlastne napĺňa bytnosť veci (napr. rozumná duša v človeku); ďalej dokonalosť cieľa, ktorá plynie zo sledovania cieľa a naplnenia prirodzenej náklonnosti; a napokon dokonalosť akcidentálna, ktorá plynie s akcidentov pridaných k bytnosti a zdokonaluje činnosť smerujúcu k cieľu (s. 142).