FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dokazovanie


dokazovanie

- usudzovanie, pri ktorom sa zdôvodňuje pravdivos» (alebo nepravdivos») nejakého tvrdenia; procesuálna stránka dôkazu; predkladanie dôkazov.