FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dôkaz (logika)


dôkaz ( logika)

- postupnosť viet, z ktorých každá je buď vetou nevyžadujúcou dôkaz ( axióma alebo predpoklad), alebo predtým dokázanou vetou, alebo vetou vyplývajúcou (odvodenou) z predchádzajúcich viet ( teorémou). Teorémou je aj posledná (dokazovaná) veta, tzv. téza dôkazu. Dôkaz je zisťovanie, či na základe už prijatých formúl možno prijať aj formulu novú.