FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dôkaz existencie boha ontologický


dôkaz existencie boha ontologický

- vypracoval Augustinus, ktorý tvrdil, že u všetkých ľudí jestvuje pojem boha ako dokonalej bytosti, pričom tento pojem by nemohol vzniknúť, keby nejstvovala dokonalá bytosť aj v skutočnosti. Teda boh jestvuje. V stredoveku obhajoval tento dôkaz Anselm z Canterbury.

Filozofi k tomuto dôkazu pristupujú rôzne: jedni sa k nemu stavajú pozitivne (napr. Bonaventura alebo Leibniz), iní ho z najrôznejších dôvodo kritizujú, napr. Anselmov súčasník Gaunilo, ale neskôr aj Tomáš Akvinský najmä I. Kant. Kritika je v podstate založená na tom, že z pojmu nemožno odvodzovať reálnu existenciu.