FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dogmatika právna


dogmatika právna

- poznávanie len platného (pozitívneho) práva podľa hľadiska de lege lata.