FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dodávateľ


dodávateľ

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaviazala odberateľovi dodať alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách určitý výrobok alebo službu ( L421;108-109).