FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dôchodok národný


dôchodok národný

- hrubý národný produkt vypočítaný dôchodkovou (príjmovou) metódou, t. j. ako súčet všetkých druhov príjmov domácností v určitom štáte za jeden rok. Ide o súhrn všetkych hrubých ziskov a rent z pozemkov, hrubých miezd, čistých urokov (čisté úroky = prijaté úroky - vyplatené úroky), amortizácie a zaplatených nepriamych daní v príslušnej krajine za jeden rok ( L216;151).