FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dobroľubov, n. a.


Dobroľubov, Nikolaj Alexandrovič (1836-1861)

- ruský literárny kritik a publicista. Filozoficky zaujímal pozíci antropologizmu stavajúceho na princípe jednote prirody a človeka. Za najdôležitejšie kritérium historického pokroku považoval uspokojovanie potrieb a záujmov národov a rozvoj ich tvorivosti.