FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dobro (hartmann, n.)


dobro ( Hartmann, N.)

- základná mravná hodnota, ktorá môže nadobúdať rôzne formy podľa toho, ako sa definuje jej vzťah k ostatným základným mravným hodnotám; za také hodnoty pokladá vznešenosť, plnosť a čistotu. "Vznešené" interpretuje dobro veľkodušne a veľkoryso ako to, čo je vysoké a ideálne. "Plnosť" zasa interpretuje dobro v zmysle čo možno najrozmanitejšej a všestrannej účasti na hodnote. "Čistote" ide o to, aby sa prosto a presne zamerala na dobro ako jediné, čo treba. Z týchto rôznych interpretácií dobra vyplývajú rôzne typy étosu a morálky ( L979; 190).