FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dobro (aristoteles)


dobro ( Aristoteles)

- agathon - to, čo je primerané veci (29), čo je prirodzené, čo zavrąuje a zdokonaµuje vec. Dobro je skutočnos»; v tom, čo je v počiatkoch, čo je prvé, niet zla (29) ( L1253;156, 224).