FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doba železná


doba železná

- obdobie vo vývoji ľudskej spoločnosti, v ktorom sa bežne začali používa železné nástroje a zbrane, v Európe sa delí na staršie halštatské a mladšie laténske obdobie.

V Grécku začína okolo 1100 pr. n. l. (pozri 11. stor. pr. n. l. ( L715;818).doba železná>